ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Διαχειριστικών Συστημάτων και την λήψη των αντίστοιχων Πιστοποιητικών.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εγχειρίδιο Διαχείρισης, Λειτουργικές Διαδικασίες, Οδηγίες Εκτέλεσης Εργασιών, Έντυπα.
Πιστοποιητικό από Αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Στελέχη Ελέγχου & Διαχείρισης Ποιότητας στις εταιρείες :

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΒΕ,

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΑΕ,

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,

ΓΕΚΑΤ ΑΤΕ,

ΑΤΕ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ,

ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ.