Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1990.

 

Στελεχώνεται από Διπλωματούχους Μηχανικούς με εμπειρία 30 ετών

 

σε Βιομηχανία, Μελέτες και Κατασκευές.