Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1990.

 

Στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς με εργασιακή εμπειρία

 

τουλάχιστον 25 ετών, στη Βιομηχανία, στη Χημική Βιομηχανία,

 

στις Μελέτες και στις Κατασκευές.