ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

Το Γραφείο μας Γεώργιος Β. Μυρσινιάς 'Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές' ανέλαβε πρόσφατα την Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας του ΕΔΣΝΑ (Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής), σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

 

Η επίτευξη της πιστοποίησης σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο, δίνει την Διοικητική Επάρκεια Σχεδιασμού, Διοίκησης, Διαχείρισης και Υλοποίησης Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το γραφείο μας έχει αναλάβει την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και ειδικότερα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.