ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 9001 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Σας ενημερώνουμε πως το γραφείο μας ολοκλήρωσε την Ανάπτυξη Συστήματος

Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 στην

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος).