ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ SA 8000

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε πως το γραφείο μας ολοκλήρωσε την
 
Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας σύμφωνα
 
με το πρότυπο SA 8000 της κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΚΑΛ ΑΕ.
 
Ως αποτέλεσμα υπήρξε η Πιστοποίηση από Διαπιστευμένο Φορέα.